Ir al contenido principal

Entradas

Destacados

PARABÉNS DO CONSELLEIRO DE SANIDADE

F elicitación do Conselleiro de Sanidade polo noso traballo, que queremos facer extensiva á Comunidade e ás entidades colaboradoras. Unha felicitación que é especialmente importante este curso complicado e histórico. Un curso que comezou cheo de incertezas e que rematamos plenas de orgullo de cole.   Un curso no que demostramos ademais que cando toda a Comunidade camiña da man poden facerse realidade moitos soños. Felicitacións especiais ás nenas e nenas que foron, unha vez máis e nesta situación, un auténtico exemplo.  

Entradas más recientes

VIDEO DA PRESENTACIÓN DA CAMPAÑA "CÓIDATE, COIDANOS. A SAÚDE UNHA GRAN RESPONSABILIDADE"

XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO "MENS SANA IN CORPORE SANO" E DA CAMPAÑA "CÓIDATE, CÓIDANOS, A SAÚDE UNHA GRAN RESPONSABILIDADE"

DOSSIER DE PRENSA DA CAMPAÑA "CÓIDATE, CÓIDANOS"

EXPOSICIÓN DA CAMPAÑA

Cartel SAÚDE FÍSICA (4ºEI e 2ºEP)

Vídeo expositivo + spot de concienciación SAÚDE FÍSICA (4ºEI e 2ºEP)

Cartel SAÚDE MENTAL (6ºEP)

Spot de concienciación SAÚDE MENTAL (6ºEP)

Vídeo expositivo SAÚDE MENTAL (6ºEP)

Cartel SAÚDE MENTAL e ADICIÓN ÁS PANTALLAS (5ºEP)

Spot de concienciación SAÚDE MENTAL e ADICIÓN ÁS PANTALLAS (5ºEP)

Vídeo expositivo SAÚDE MENTAL e ADICIÓN ÁS PANTALLAS (5ºEP)

Cartel HÁBITOS SAUDABLES (3ºEP)

Spot de concienciación HÁBITOS SAUDABLES (3ºEP)

Vídeo expositivo HÁBITOS SAUDABLES (3ºEP)

Cartel ALIMENTACIÓN (6ºEI)

Spot de concienciación ALIMENTACIÓN (6ºEI)

Vídeo expositivo ALIMENTACIÓN (6ºEI)

Cartel SITUACIÓN ACTUAL, COVID-19 (1ºEP)

Spot de concienciación SITUACIÓN ACTUAL, COVID-19 (1ºEP)

Vídeo expositivo SITUACIÓN ACTUAL, COVID-19 (1ºEP)

Cartel ENFOQUE HISTÓRICO, GRIPE ESPAÑOLA (5ºEI e 4ºEP)

Spot de concienciación ENFOQUE HISTÓRICO, GRIPE ESPAÑOLA (5ºEI e 4ºEP)

Vídeo expositivo ENFOQUE HISTÓRICO, GRIPE ESPAÑOLA (5ºEI e 4ºEP)

ENQUISA DE HÁBITOS SAUDABLES DA NOSA COMUNIDADE. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS E DIRECTRICES DE MELLORA

GRIPE ESPAÑOLA + I GUERRA MUNDIAL. UN HITO NA HISTORIA DO ACCESO AO MUNDO LABORAL DAS MULLERES QUE DERIVOU DUNHA SITUACIÓN SANITARIA

ESTEREOTIPOS DE XÉNERO NO MUNDO LABORAL. Cómo afecta á nosa saúde mental?

ANALIZAMOS A REPRESENTACIÓN DA MULLER NOS VIDEOXOGOS. Cómo afecta á nosa saúde mental?

STOP BULOS SAÚDE. Investigar para loitar contra a desinformación no ámbito da saúde

MULLERES NO ÁMBITO DA SAÚDE

ENTREVISTA CON SONIA VILLAPOL, MEMBRO DO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL SOBRE A COVID-19

ESTUDO SOBRE A VULNERACIÓN DO DEREITO Á SAÚDE